นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 27,113 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  แชร์  
12 มี.ค. 64มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
12 มี.ค. 64นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
12 มี.ค. 64เจตจํานงการบริหารงาน แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา