นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 27,079 คน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิ แชร์  
9 เม.ย. 64ประกาศเจตจำนง ความซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
9 เม.ย. 64มาตรการการป้องกันการรับสินบน แชร์  
9 เม.ย. 64มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา