นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 23,597 คน

ประกาศประชุมสภา

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

19 กุมภาพันธ์ 2564 43 ครั้ง ธัญธณัฐ สว่างวิรัฐเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๔.docx56.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา