นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 23,675 คน

ประกาศประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

19 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง ธัญธณัฐ สว่างวิรัฐเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
64(1)รายงานการประชุมสภาฯ 15 ก.พ.64.docx59.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา