นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 27,066 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายจรูญ พานิช

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

  0643289393

 • นายทรงศักดิ์ ประจงจัด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

  0860501804

 • นายเผ่า ทองปั้น

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

  0892743157

 • นายเด่น แก้วดวงดี

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

  0833477278

เปลี่ยนภาษา