นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 27,119 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยทีมงาน 5 เสือ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักตัว จากพื้นที่เสี่ยง
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดคู่มือประชาชน
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.น้ำสวย ร่วมงานศพ หมู่ 9 , 13
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยคู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยเดินทางเข้ามาจังหวัดเลยในช่วงโควิด ต้องดำเนินการดังนี้
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนป่าต้อง
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยประกาศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดล้าง และความสะอาดตลาดนัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยอบต.น้ำสวยจัดกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดตลาดสดศรีชมชื่น วันที่ 27 เม.ย. 2564
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยนายอำเภอเมือเลย ร่วมกับ นายก อบต.น้ำสวย พนักงาน เจ้าหน้าที่ แม่ค้าในตลาด ร่วมทำกิจกรรมล้างตลาดสดบ้านสูบ
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยรายงานดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส2
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยรายงานดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid -19)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา