นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 27,057 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 พ.ค. 64ทีมงาน 5 เสือ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักตัว จากพื้นที่เสี่ยง แชร์  
5 พ.ค. 64คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.น้ำสวย ร่วมงานศพ หมู่ 9 , 13 แชร์  
27 เม.ย. 64อบต.น้ำสวยจัดกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดตลาดสดศรีชมชื่น วันที่ 27 เม.ย. 2564 แชร์  
27 เม.ย. 64นายอำเภอเมือเลย ร่วมกับ นายก อบต.น้ำสวย พนักงาน เจ้าหน้าที่ แม่ค้าในตลาด ร่วมทำกิจกรรมล้างตลาดสดบ้านสูบ แชร์  
23 เม.ย. 64กองช่าง อบต.น้ำสวย ออกติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 9 แชร์  
22 เม.ย. 64กองช่าง อบต.น้ำสวย ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสูบ หมู่ที่1 แชร์  
30 มี.ค. 64อบต.น้ำสวยได้จัดตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียน ในกรณี"ได้รับความเดือดร้อนจากคลองระบายน้ำเสียจากครัวเรือนส่งกลิ่นเหม็นเน่า" แชร์  
29 มี.ค. 64กองช่าง อบต.น้ำสวย ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 แชร์  
29 มี.ค. 64อบต.น้ำสวย ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง แชร์  
29 มี.ค. 64อบต.น้ำสวย เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมผู้นำประชาชน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แชร์  
19 มี.ค. 64ก่องช่าง อบต.น้ำสวย ออกซ้อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่5 บ้านหนองดอกบัว แชร์  
1 มี.ค. 64กองช่าง อบต.น้ำสวย ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ แชร์  
23 ก.พ. 64อบต.น้ำสวย ร่วมกิจกรรมจิตอาสามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สถานีตำรวจภูธรนาดินดำ แชร์  
15 ก.พ. 64อบต.น้ำสวย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง แชร์  
5 ก.พ. 64อบต.น้ำสวย ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น แชร์  
3 ก.พ. 64วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นักจัดการงานทั่วไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ออกพื้นที่สำรวจผู้อยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป แชร์  
20 ม.ค. 64อบต.น้ำสวย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 บ้านสูบ หมู่ที่ 1  แชร์  
13 ม.ค. 64อบต.น้ำสวย ออกหน่วยเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 แชร์  
30 ธ.ค. 63อบต.น้ำสวย ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดตลาดศรีชมชื่น แชร์  
15 ม.ค. 63 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 นายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้นำท้องที่ ร่วมประชุมประชาคมชาวบ้านในตำบลน้ำสวย เพื่อแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการขยะในชุมชน (การคัดแยกขยะ/การทำบ่อขยะเปียกครัวเรือน/การจัดการชุมชนปลอดถังขยะ) มติที่ประชุม ประชาชนเห็นด้วยในการคัดแยกขยะ การจัดทำขยะเปียกครัวเรือน และการจัดการชุมชนปลอดถังขยะ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา