นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 27,049 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 เม.ย. 64เดินทางเข้ามาจังหวัดเลยในช่วงโควิด ต้องดำเนินการดังนี้ แชร์  
28 เม.ย. 64ประกาศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แชร์  
20 เม.ย. 64ข้อมูลออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
9 เม.ย. 64ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แชร์  
7 เม.ย. 64อบต.น้ำสวยขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 3  แชร์  
8 ก.พ. 64ขอเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์ แชร์  
29 ม.ค. 64อบต.น้ำสวย ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) แชร์  
27 ม.ค. 64รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
27 ม.ค. 64งบการเงิน ประจำปี 2563 แชร์  
25 ม.ค. 64วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 สามารถทำตามได้ง่ายๆ แชร์  
25 ม.ค. 64ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี แชร์  
25 ม.ค. 64ชวนชาวตำบลน้ำสวยโหลดแอป หมอชนะ เพื่อป้องกันตนเองจาก โควิด-19 แชร์  
25 ม.ค. 64หมึกสายวงฟ้า หรือ หมึกบลูริง "ระวัง" อันตรายถึงชีวิต แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
12 ม.ค. 64การเดินทางเข้าออกจังหวัดเลย แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือการลงทะเบียนเด็ก แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา