1.ลงทะเบียนสแกน QR CODE และโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะและไทยชนะ

2.รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/จนท.สาธารณสุข/อสม.

3.รายงานตัวผ่านทางโทรศัพท์