100 วัน 100 กิโลเมตร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง ID Line : @THNVR หรือทางเว็บไซต์ https://www.kaotajai.com/login ตั้งแต่วันนี้-8 มิถุนายน 2564