นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 23,589 คน

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 15 มี.ค.2564

22 มีนาคม 2564 21 ครั้ง ธัญธณัฐ สว่างวิรัฐเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
15 มี.ค. 64 ครั้งที่ 2.doc52.74 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา