นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 27,164 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 64แต่งตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา